Áo mưa Pvc

Ao_mua_tay_cai_khong_bong_kinh_07

Áo mưa PVC AP07

Kiểu dáng: áo mưa tay cài (áo mưa cài cạnh)/ áo mưa tay cài can màu (ví dụ: can màu trắng- xanh, trắng cam….) không bóng kính.

Liên hệ đặt hàng
Ao_mua_tay_cai_khong_bong_kinh_06

Áo mưa PVC AP06

Kiểu dáng: áo mưa tay cài (áo mưa cài cạnh)/ áo mưa tay cài can màu (ví dụ: can màu trắng- xanh, trắng cam….) không bóng kính.

Liên hệ đặt hàng
Ao_mua_tay_cai_khong_bong_kinh_05

Áo mưa PVC AP05

Kiểu dáng: áo mưa tay cài (áo mưa cài cạnh)/ áo mưa tay cài can màu (ví dụ: can màu trắng- xanh, trắng cam….) không bóng kính.

Liên hệ đặt hàng
Ao_mua_tay_cai_khong_bong_kinh_04

Áo mưa PVC AP04

Liên hệ đặt hàng
Ao_mua_tay_cai_khong_bong_kinh_03

Áo mưa PVC AP03

Chất liệu PVC: 0.12; 0.15; 0.17 Rạng Đông, loại nhựa trơn nhiều màu sắc mềm dẻo, bền với môi trường, thời tiết, độ dày cao, có khả năng chịu lạnh, bề mặt mịn.

Liên hệ đặt hàng
Ao_mua_tay_cai_khong_bong_kinh_02

Áo mưa PVC AP02

Chất liệu PVC: 0.12; 0.15; 0.17 Rạng Đông, loại nhựa trơn nhiều màu sắc mềm dẻo, bền với môi trường, thời tiết, độ dày cao, có khả năng chịu lạnh, bề mặt mịn.

Liên hệ đặt hàng
Untitled-1

Áo mưa PVC AP01

Chất liệu PVC: 0.12; 0.15; 0.17 Rạng Đông, loại nhựa trơn nhiều màu sắc mềm dẻo, bền với môi trường, thời tiết, độ dày cao, có khả năng chịu lạnh, bề mặt mịn.

Liên hệ đặt hàng
Danh Mục